Regulamin platformy e-learningowej Fundacja Aktywizacja

    

§1.
Postanowienia ogólne

 1. Regulamin korzystania z platformy e-learningowej funkcjonującego pod adresem www.aktywizacja.edu.pl określa zasady i warunki korzystania ze szkoleń i zasobów, będących własnością Fundacji Aktywizacja z siedzibą w Warszawie 02-004  ul. Chałubińskiego 9 lok 9a
 2. Dostęp do platformy e-learningowej jest bezpłatny.
 3. Platforma dostępna jest przez Internet i działa  24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.
 4. Zalogowanie się na platformę i korzystanie z jej zasobów jest jednoznaczne z zaakceptowaniem  Regulaminu platformy.

§2.
Podstawowe definicje

 1. Platforma e-learningowa -  aplikacja on-line wspomagająca naukę, na której prezentowane są materiały szkoleniowe w postaci elektronicznej.
 2. E-szkolenia – są to podzielone tematycznie lekcje z treścią edukacyjną, które mogą zawierać pytania kontrolne, podsumowujące zdobycie wiedzy.
 3. Hasło – ciąg znaków znanych tylko użytkownikowi, które będą używane podczas logowania. Użytkownik ma możliwość zmiany hasła w systemie. Hasło musi zawierać: 8, liczb co najmniej: 1, małych liter co najmniej: 1, dużych liter co najmniej: 1, niestandardowych znaków co najmniej: 1  
 4. Login – loginem jest nazwa użytkownika, która jest wymagana podczas rejestracji na platformie.
 5. Konto użytkownika – zestaw informacji o osobie korzystającej z platformy e-learningowej, na które składa się m.in. imię, nazwisko, miasto, e-mail użytkownika. Własne konto posiada każdy zarejestrowany użytkownik. Wiąże się to z wieloma dodatkowymi uprawnieniami.
 6. Rejestracja – proces którego celem jest uzyskanie pełnego dostępu do zawartości platformy e-learningowej i materiałów w nim zawartych.
 7. Administrator – zarządza platformą e-learningową, jest odpowiedzialny za jej prawidłowe funkcjonowanie. Do jego zadań należ między innymi, nadawanie uprawnień , zakładanie kont użytkownikom, pomoc techniczna.
 8. Użytkownik – osoba korzystająca z platformy e-learningowej.

§3.
Warunki korzystania z platformy

 1. Warunkiem korzystania z platformy e-learningowej jest wypełnienie formularza rejestracyjnego.
 2. Użytkownik powinien posiadać aktywne konto e-mail.
 3. Aby otrzymać pełny dostęp do treści szkoleniowej należy stworzyć własne konto.
 4. W celu rejestracji należy wykonać następujące kroki:
  1. Wypełnić formularz „Nowe konto” swoimi danymi.
  2. Po chwili na podany przez Ciebie adres zostanie wysłany e-mail z linkiem potwierdzającym konto.
  3. Otwórz wiadomość i kliknij zawarty tam link. Po potwierdzeniu konta będziesz mógł się zalogować i zapisać na wybrany kurs.
 5. Założenie konta użytkownikowi może również odbyć się za pośrednictwem administratora portalu na prośbę użytkownika.

§4.
Prawa użytkownika

 1. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z  treści szkoleniowej z godnie z jej przeznaczeniem na warunkach określonych w Regulaminie.
 2. Użytkownik zobowiązuje się podać prawidłowe dane w formularzu rejestracyjnym.
 3. Użytkownik zobowiązuje się do ochrony własnych danych takich jak hasło dostępu do platformy i nie udostępnianiu go osobom trzecim.
 4. Użytkownika ma prawo wglądu oraz poprawienia własnych danych osobowych.

§5.
Pomoc techniczna

 1. Użytkownik zgłasza wszystkie nieprawidłowości techniczne związane z korzystaniem platformy e-learningowej oraz materiałami edukacyjnymi na adres webmaster@aktywizacja.edu.pl   
 2. Zgłoszenie powinno zawierać dokładny opis dotyczącego rodzaju zdarzenia będącego podstawą do podjęcia działania wyjaśniającego.
 3. W ciągu 7 dni roboczych zostanie wysłana odpowiedz na otrzymane zgłoszenie.
 4. Administrator platformy dołoży wszystkich starań w celu usunięcia nieprawidłowości w miarę możliwości technicznych w najszybszym dostępnym terminie.

§6.
Prawa autorskie

 1. Platforma e-learningowa wraz z zawartością edukacyjną stanowi własność Fundacji Aktywizacja.
 2. Materiały z serwisu aktywizacja.edu.pl są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Unported.
 3. Więcej informacji pod adresem http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/

§7.
Wymagania techniczne

 1. Do korzystania z zawartości platformy e-learningowej niezbędny jest komputer oraz stały dostęp do Internetu.
 2. Zaleca się korzystanie z aktualnych wersji przeglądarek internetowych.
 3. Zawartość platformy testowana była na przeglądarce Mozilla Firefox, i systemie operacyjnym Win 7 i właśnie z nich zaleca się korzystać.
 4. W przypadku nieprawidłowego funkcjonowania kursów e-learningowych wymagane jest zainstalowanie dodatkowego oprogramowania na komputerze osobistym w postaci:
  • Adobe Flash Player – brak animacji
  • Java – brak wyświetlania zawartości kursu
  • Kodek - brak odtwarzania różnych plików audio i wideo.
 5. Fundacja Aktywizacja nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe funkcjonowanie materiałów szkoleniowych wynikające z ustawień systemowych na komputerze użytkownika.

§8.
Postanowienia końcowe

 1. Fundacja Aktywizacja zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień w niniejszym regulaminie.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem umieszczenia go na platformie
 3. W przypadku nie zastosowania się do regulaminu platformy e-learningowej, Fundacja Aktywizacja ma prawo do zablokowania użytkownikowi dostępu do platformy.
 4. Fundacja Aktywizacja zobowiązuje się do ochrony danych osobowych użytkowników platformy e-learningowej.
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 8 marca 2016, 09:40