Dostępne kursy

Metody i narzędzia wsparcia dla osób poszukujących pracy.
Kurs
Szkolenie obejmuje zagadnienia związane z obsługą Systemu Obsługi ...
Kurs
Kurs ma na celu odpowiedzieć na pytanie dlaczego warto zatrudniać ...
Kurs
W tym kursie dowiesz się jakie standardy powinno spełniać miejsce p...
Kurs
W szkoleniu tym przybliżymy temat szeroko pojętej niepełnosprawnoś...
Kurs
Kurs adresowany jest do osób niepełnosprawnych zainteresowanych eko...
Kurs
Celem kursu jest zdobycie wiedzy z zakresu marketingu internetowego...
Kurs
Kurs ma na celu przygotowanie pracowników do prowadzenia księgowośc...
Kurs
Celem kursu jest poznanie zasad zakładania i prowadzenia własnej dz...
Kurs
Celem kursu jest przygotowanie do prowadzenia własnej działalności ...
Kurs
Kurs jest adresowany do osób, które chcą się zapoznać z najnowszymi...
Kurs
Kurs kierowany jest do osób, które chcą wzbogacić swoją wiedzę o na...
Kurs
Szkolenie przygotowuje do zdobycia Europejskiego Certyfikatu Umieję...
Kurs
Szkolenie przygotowuje do zdobycia Europejskiego Certyfikatu Umieję...
Kurs
Szkolenie przygotowuje do zdobycia Europejskiego Certyfikatu Umieję...
Kurs
Szkolenie przygotowuje do zdobycia Europejskiego Certyfikatu Umieję...
Kurs
Kurs kierowany jest dla dla osób planujących podjęcie zatrudnienia ...
Kurs
Film przedstawia metodę instalacji pętli indukcyjnej
Kurs
Dzięki  szkoleniu dowiesz się jak korzystać z e-usług systemu ...
Kurs
Dzięki szkoleniu „Prowadzenie zdrowego trybu życia” poznasz e-usług...
Kurs
Szkolenie „E-recepta ” jest poświęcone korzystaniu z najnowszych ...
Kurs
Z tego szkolenia dowiesz się, jak przygotowywać różne materiały i...
Kurs
Z tego szkolenia dowiesz się, jakie korzyści można odnieść z uczeni...
Kurs
Szkolenie „Kupowanie taniej i zarabianie online” pozwoli zwiększyć ...
Kurs
Szkolenie „Zarządzanie swoimi finansami” pozwoli pogłębić wiedzę nt...
Kurs
Internet może być doskonałym źródłem informacji na temat Twoich z...
Kurs
Podczas szkolenia „Spędzanie wolnego czasu” dowiesz się, gdzie w ...
Kurs
Szkolenie zostało przygotowane w formie webinarium – nagrania wykła...
Kurs
Z tego szkolenia dowiesz się, jak zapewnić sobie bezpieczeństwo w ...
Kurs
Z tego szkolenia dowiesz się, w jaki sposób i za pomocą jakich e-...
Kurs
Szkolenie „Wypełnianie obowiązków rodzicielskich ” jest poświęcone ...
Kurs
Szkolenie „Zaspakajanie potrzeb duchowych i religijnych” pozwoli po...
Kurs
Szkolenie „Robienie zakupów online” pozwoli zwiększyć wiedzę nt. ...
Kurs
Dzięki szkoleniu „Planowanie przejazdów i podróży” dowiesz się, jak...
Kurs
Podczas tego szkolenia dowiesz się, jak skorzystać z różnych e-usłu...
Kurs
Szkolenie jest poświęcone uczestnictwu obywateli i obywatelek w życ...
Kurs
Szkolenie „Uczestniczenie w życiu obywatelskim i społecznym” jest ...
Kurs
Dzięki szkoleniu „Zdobywanie wiedzy o gminie, kraju i świecie” po...
Kurs
Szkolenie „Podnoszenie kwalifikacji zawodowych ” jest poświęcone ...
Kurs
Szkolenie „Znajdowanie pracy” jest poświęcone tworzeniu odpowiednie...
Kurs