Szkolenie przygotowuje do zdobycia Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych ECDL poziom zaawansowany.

Szkolenie przygotowuje do zdobycia Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych ECDL poziom zaawansowany

Szkolenie przygotowuje do zdobycia Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych ECDL poziom zaawansowany.

Szkolenie przygotowuje do zdobycia Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych ECDL poziom zaawansowany.