Tematyka

  • Główne składowe

    Czego dowiesz się dzięki szkoleniu?

    Szkolenie „Podnoszenie kwalifikacji zawodowych ” jest poświęcone korzystaniu z serwisów społecznościowych, które wspierają rozwój zawodowy na przykładzie LinkedIn. Dowiesz się jak założyć konto na portalu, jak nawiązywać kontakty, uczestniczyć w grupach dyskusyjnych i budować swój profil zawodowy. 

    Autorką materiałów jest:

    Anna Dyjak – trenerka z zakresu pracy i rozwoju zawodowego, doradca zawodowy i pedagog. Współautorka narzędzi diagnostycznych dla zdolnej młodzieży, potrafi odkryć talent i umiejętności u każdego.

    Ekspertką podczas webinarium jest:

    Maria Thun Janowska - certyfikowany coach, prowadzi zajęcia na wyższej uczelni. Wiedzę zdobytą z różnorodnych doświadczeń zawodowych i na drodze formalnej edukacji przekłada na wspieranie osób poszukujących zmian w swojej sytuacji zawodowej. Pomaga w określaniu celu zawodowego i przygotowaniu planu działań do jego osiągnięcia. Pomaga pisać skuteczne dokumenty aplikacyjne do pracy.

    Elementy szkolenia:

    Szkolenie składa się z dwóch webinariów (polecamy zapoznawanie się z nimi w następującej kolejności):

    1) webinarium „LinkedIn: jak stworzyć i prowadzić profil by dostawać oferty pracy?” poświęconego korzystania z zawodowych portali społecznościowych.
    Dowiesz się z niego, jakie są korzyści z posiadania konta w serwisie, jak korzystać z serwisu, jak zarządzać swoim profilem zawodowym, jak uzyskać potwierdzenie umiejętności i rekomendacje, jak utrzymywać relacje w sieci zawodowej, grupach dyskusyjnych, [22:07 min.]

    2) webinarium „Jak napisać profesjonalne i skuteczne dokumenty aplikacyjne?” poświęconego tworzeniu cv i innych dokumentów aplikacyjnych. Jest to dodatkowy materiał uzupełniający, do którego odwołuje się ekspertka we wcześniejszym webinarium. [41:38 min.]

    Czas trwania szkolenia:

    Uważne zapoznanie się z wszystkimi materiałami i wykonanie polecanych ćwiczeń zajmie Ci ok. 2 godzin.

    Test i certyfikat

    Szkolenie kończy się testem składającym się z 3 pytań. W przypadku negatywnego wyniku testu, będziesz mieć możliwość jego powtórzenia. Po ukończeniu szkolenia i uzyskaniu pozytywnego wyniku testu, będziesz mieć możliwość wydrukowania certyfikatu, poświadczającego udział w szkoleniu.

    Dokumenty stanowią materiał szkoleniowy będące przykładem prezentowanych w nim stron banków/portali społecznościowych/sklepów etc. Materiał szkoleniowy nie stanowi reklamy ani propozycji korzystania z usług przedstawianych tam dostawców.


    • Lekcja 1 webinarium: „LinkedIn: jak stworzyć i prowadzić profil by dostawać oferty pracy?”, poświęconego korzystania z zawodowych portali społecznościowych [22:07 min.]

      film (2)


    • Lekcja 2 webinarium: „Jak napisać profesjonalne i skuteczne dokumenty aplikacyjne?” [41:38 min.]

      film


    • Test

      Szkolenie kończy się testem składającym się z 3 pytań (wystarczą dwie dobre odpowiedzi). W przypadku negatywnego wyniku testu, będziesz mieć możliwość jego powtórzenia.

    • Certyfikat

      • Finansowanie

        Projekt

        Projekt jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

        Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz

        rozwoju kompetencji cyfrowych”).