Tematyka

 • Główne składowe

  Czego dowiesz się dzięki szkoleniu?

  Szkolenie „E-recepta ” jest poświęcone korzystaniu z najnowszych e-usług w obszarze zdrowia. Dowiesz się, jak założyć konto na portalu pacjenta i jak z niego korzystać. Dowiesz się, jak założyć profil zaufany, a przede wszystkim, gdzie obejrzeć wystawioną Ci przez lekarza receptę (lekarze przechodzą już na wystawianie e-recept zamiast recept papierowych; od stycznia 2020 r. recepty papierowe już w ogóle nie będą wystawiane), a także jak zrealizować e-receptę.

  Przygotowanie materiałów:

  Zespół FRSI na podstawie danych z portalu www.pz.gov.pl (profil zaufany) oraz www.pacjent.gov.pl (portal pacjenta).

  Elementy szkolenia:

  Szkolenie składa się z trzech prezentacji (polecamy zapoznawanie się z nimi w następującej kolejności):

  1) Profil zaufany. Profil zaufany jest potrzebny do otrzymania dostępu do Internetowego Konta Pacjenta. Jeżeli posiadasz już profil zaufany, to możesz pominąć ten materiał.

  Dowiesz się, co to jest i jak założyć profil zaufany, oraz jakie są korzyści z posiadania profilu zaufanego, np. z jakich jeszcze innych urzędowych portali z e-usługami możesz skorzystać.

  2) Internetowe Konto Pacjenta (IKP). Od stycznia 2020r. tylko tam zobaczysz swoją e-receptę. Dowiesz się, co to jest IKP, co to jest portal pacjenta, jakie informacje o Tobie tam się znajdują, jak się tam zalogować.  

  3) E-recepta. Dowiesz się jak, działa e-recepta, czy możesz ją zrealizować, jeśli nie masz IKP albo nie otrzymałaś/eś SMS z kodem do recepty. Dowiesz się, jakie są korzyści ze stosowania e-recept.

  Czas trwania szkolenia:

  Uważne zapoznanie się z wszystkimi materiałami, utworzenie profilu zaufanego oraz rejestracja, przegląd swoich danych na wskazanych w materiałach portalach zajmie Ci ok. 7 godzin.

  Test i certyfikat

  Szkolenie kończy się testem składającym się z 3 pytań. W przypadku negatywnego wyniku testu, będziesz mieć możliwość jego powtórzenia. Po ukończeniu szkolenia i uzyskaniu pozytywnego wyniku testu, będziesz mieć możliwość wydrukowania certyfikatu, poświadczającego udział w szkoleniu.


  • Lekcja 1 Profil zaufany (plik PDF)

  • Lekcja 2 Internetowe konto pacjenta (plik PDF)

  • Lekcja 3 e-recepta (plik PDF)

  • Test

   Szkolenie kończy się testem składającym się z 3 pytań (wystarczą dwie dobre odpowiedzi). W przypadku negatywnego wyniku testu, będziesz mieć możliwość jego powtórzenia.

  • Certyfikat

   • Finansowanie

    Projekt

    Projekt jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

    Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz

    rozwoju kompetencji cyfrowych”).