Tematyka

 • Główne składowe

  Czego dowiesz się dzięki szkoleniu?

  Szkolenie jest poświęcone uczestnictwu obywateli i obywatelek w życiu politycznym. To ważny i trudny temat, ale mając czynne i bierne prawo wyborcze warto z nich korzystać. W kursie zajmiemy się raczej „czynnym prawem wyborczym”, dając prawo do udziału w wyborach, wpływaniu na decyzję poprzez wrzucanie głosów do urn. Tą drugą stroną, czyli uczestnictwa w roli kandydata czy kandydatki, nie będziemy się zajmować. Dowiesz się, gdzie możesz znaleźć wyniki wszystkich wyborów odbywających się w Polsce (samorządowych, parlamentarnych, prezydenckich, europejskich), a także skąd możesz dowiedzieć się o aktywności posłów, senatorów, posłów do Parlamentu Europejskiego czy radnych wybranych w Twoim okręgu wyborczym, oraz jak się z nimi skontaktować. Skoro wybieramy ludzi na tak ważne stanowiska, to musimy wiedzieć, co tak naprawdę robią, prawda?

  W trakcie szkolenia otrzymasz różne zadania. Nie omijaj ich – są one szansą na zgłębienie lub utrwalenie nabywanej wiedzy. A ponadto – są też ciekawe!

  Autorem materiałów i ekspertem podczas webinarium jest Piotr Henzler - edukator, trener, autor i realizator programów edukacyjnych związanych m.in. z angażowaniem mieszkańców do działań na rzecz rozwoju ich społeczności, zarządzaniem i rozwijaniem działań organizacji pozarządowych i instytucji lokalnych.

  Prezentację dotyczącą wyborów do Parlamentu Europejskiego przygotowała Elżbieta Dydak (Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego).

  Elementy szkolenia:

  Szkolenie składa się z trzech elementów. Polecamy zapoznawanie się z nimi w następującej kolejności:

  1) prezentacja „Mój poseł, moja posłanka” – na przykładzie wyborów parlamentarnych będziesz mieć okazję poznania niezwykle przydatnego serwisu internetowego prowadzonego przez Państwową Komisję Wyborczą. Znajdziesz w nim informacje o wyborach, prawo wyborcze, ale przede wszystkim  szczegółowe wyniki wyborów. Z kolei ze stron Sejmu i Senatu dowiesz się m.in. jak sprawdzić aktywność parlamentarną osób wybranych w Twoim okręgu.

  2) plik tekstowy: „Poznaj swoich radnych” – ten materiał ułatwi Ci poruszanie się po wyborach samorządowych. Jak sprawdzić, kto wygrał u mnie w gminie, powiecie? Co robią radni i radne? Jak się z nimi skontaktować?

  3) prezentacja „Posłowie  do Parlamentu Europejskiego” – z tego materiału dowiesz się, czym zajmuje się Parlament Europejski, jak sprawdzić, kto do niego został wybrany z Polski i z Twojego okręgu wyborczego (i co robi), a także – m.in. jak są organizowane do tej instytucji wybory.

  Czas trwania szkolenia:

  Zapoznanie się z wszystkimi materiałami i wykonanie polecanych ćwiczeń zajmie Ci ok. 1 godziny.

  Test i certyfikat

  Szkolenie kończy się testem składającym się z 3 pytań (wystarczą dwie dobre odpowiedzi). W przypadku negatywnego wyniku testu, będziesz mieć możliwość jego powtórzenia. Po ukończeniu szkolenia i uzyskaniu pozytywnego wyniku testu, będziesz mieć możliwość wydrukowania certyfikatu, poświadczającego udział w szkoleniu.

  Dokumenty stanowią materiał szkoleniowy będące przykładem prezentowanych w nim stron banków/portali społecznościowych/sklepów etc. Materiał szkoleniowy nie stanowi reklamy ani propozycji korzystania z usług przedstawianych tam dostawców.


  • Lekcja 1 prezentacja „Mój poseł, moja posłanka”

  • Lekcja 2 plik tekstowy: „Poznaj swoich radnych”

   film PJM


  • Lekcja 3 prezentacja: „Posłowie do Parlamentu Europejskiego”

  • Test

   Szkolenie kończy się testem składającym się z 3 pytań (wystarczą dwie dobre odpowiedzi). W przypadku negatywnego wyniku testu, będziesz mieć możliwość jego powtórzenia.

  • Certyfikat

   • Finansowanie

    Projekt

    Projekt jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

    Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz

    rozwoju kompetencji cyfrowych”).